Billeder

Før Åbningen

Før åbningen

Før åbningen af bunkeren skulle den sættes i stand. Dette indebar blandt andet at rense hele anlægget for skimmelsvamp. 

Den ydre indgang til bunkeranlægget før åbningen. På billedet ses også den tilgroede tilstand, som vi overtog bunkeren i. 

Nødudgangen var fyldt med skidt og store edderkopper. På billedet ses også omfattende mængder skimmelsvamp.

SONY

Modspilsrummet før åbningen. Også den nye del af bunkeren fra slutningen af 1980'erne var ramt af skimmelsvamp.

Bunkerens interiør har vi istandgjort og brugt i udstillingen. Dette betyder at størstedelen af genstandene i den gamle del af bunkeren er originale. 

Radiorummet før åbningen af bunkeren. I dag kan det istandsatte rum opleves som en del af rundvisningen

Trappen ned til bunkerens indgang før åbningen krævede en kærlig hånd og en løvblæser. 

Bunkerens hall før åbningen. I dag fungerer dette rum som salgssted for museet. 

DSC

Endnu et billede er viser omfanget af skimmelsvampsproblemet før genåbningen.