Tak Til...

.....til følgende fonde og virksomheder

 

Spar Nord Odense

Otto Bruuns Fond

Fehrs Fond

Fynbo Fonden

Energi Fyns Almene Fond

Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring

Sparekassen Faaborg

Nykredit

Bergia Fonden

Sonning Fonden

 

All Labels

Parabike Søborg

KlimaTeq Odense

Sanderum El

Schmidts Radio

Medieplan

Printmarketing.dk

 

Odense Brandvæsen

 

Der skal samtidig lyde en stor tak til de mange privatpersoner, der yder en indsats for museets virke.